.

Lub kliknij: kontakt@wodainiebo.pl

Regulamin sklepu

1. Informacje wstępne 

1.1. Sklep internetowy wodainiebo.pl (zwany dalej "Sklepem") jest prowadzony przez:
WODA I NIEBO Monika Łaskawska-Wolszczak, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6 lok. 56, 01-892 Warszawa, NIP: 1181832459,
numer konta bankowego: 41 1030 0019 0109 8503 0016 2301 (Bank Handlowy w Warszawie S.A.),
dalej nazywane "Sprzedającym".

1.2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

1.3. Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

1.4. Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach funkcjonowania sklepu można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@wodainiebo.pl.

1.5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który obliczany jest każdorazowo na podstawie wagi i gabarytów towarów oraz formy dostawy, w oparciu o cennik dostaw.

1.6. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wszystkie podawane na stronie Sklepu informacje dotyczące oferowanych produktów nie zawierały żadnych błędów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisach produktów dostarczonych przed dostawców.

1.7. W trosce o środowisko naturalne, aby zmniejszyć ilość produkowanych odpadów, Sprzedający może stosować do pakowania przesyłek opakowań i wypełniaczy z odzysku, tj. nie tylko pochodzących z recyklingu, ale też ponownie wykorzystanych opakowań i wypełniaczy.

2. Zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedającym a Klientem

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.

2.2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.

2.3. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.

Opłacanie zamówienia

2.4. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego (wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych – PayU). 

2.5. W przypadku niemożności dokonania przedpłaty za złożone zamówienie poprzez wymienione w punkcie 2.4 metody, Klient może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:
WODA I NIEBO Monika Łaskawska-Wolszczak, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6 lok. 56, 01-892 Warszawa,
numer konta bankowego: 41 1030 0019 0109 8503 0016 2301 (Bank Handlowy w Warszawie S.A.),
podając w tytule przelewu numer zamówienia.

2.6. Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

Realizacja zamówienia

2.7. Czas potrzebny na realizację zamówienia podany jest każdorazowo na stronie danego produktu. Do czasu realizacji nie wlicza się czasu dostawy.

2.8. Zakupiony towar jest wysyłany poprzez wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia formę dostawy na podany przez Klienta adres dostawy. Dokument sprzedaży (faktura VAT) jest wysyłany drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mail.

3. Reklamacje, zwroty i wymiana zakupionego towaru

Reklamacje

3.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

3.2. W przypadku posiadania przez zamówione produkty wad o charakterze niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z pisemną informacją na adres Sprzedającego (WODA I NIEBO Monika Łaskawska-Wolszczak, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6 lok. 56, 01-892 Warszawa), z dopiskiem: "Reklamacja".

Reklamacji dokonać można także drogą elektroniczną, przesyłając informacje odnośnie zaistniałych wad i dołączając zdjęcia dokumentujące owe wady.

3.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowany produkt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

3.5. Naczynia emaliowane mogą posiadać niedoskonałości i niedociągnięcia charakterystyczne dla ich procesu wytwarzania. Powstałe podczas malowania wybrzuszenia, smugi, przebarwienia, pęcherzyki itp. są naturalne dla tego typu wyrobu. Nie wpływają one na jakość produktu i przygotowywanych potraw i nie są podstawą do reklamacji.

Zwroty

3.5. Klient, dokonujący zakupów w Sklepie, może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

3.6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia (wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania) w terminie wskazanym w punkcie 3.5 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu i dowodem zakupu (faktura VAT) na adres Sprzedającego (WODA I NIEBO Monika Łaskawska-Wolszczak, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6 lok. 56, 01-892 Warszawa) z dopiskiem "Zwrot".

3.7. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

3.8. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

3.9. Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującej cenę zwróconych produktów i równowartość najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki do Klienta przewidzianego w ofercie Sklepu) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).

3.10. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

Wymiany

3.11. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania, na adres Sprzedającego (WODA I NIEBO Monika Łaskawska-Wolszczak, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6 lok. 56, 01-892 Warszawa), z dopiskiem: "Wymiana".

3.12. Jeżeli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wymianę (np. brak określonego rozmiaru koszulki), Kupujący może od umowy odstąpić. W tym wypadku zastosowanie mają wcześniejsze zapisy dotyczące odstąpienia i zwrotu towaru.

4. Informacje końcowe

4.1. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań́ (zgodnie z art. 71 k.c.).

4.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa Polityka Prywatności.

4.3. Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4.4. O ewentualnych zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Wszelkie zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4.5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin sklepu (https://wodainiebo.pl/regulamin-sklepu). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

4.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

W razie wątpliwości czy sugestii, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@wodainiebo.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl